Новини Про академію Підрозділи Навчання Наукова діяльність Лікувальна робота Ресурси
 
Розділи
 
 
 
 
 
посилання
 
 
 
   

 

 
Новини 2009
 
   

Круглий стіл на тему
«Про фінансування охорони здоров’я та медичне страхування в Україні»

26 травня 2009 року в м. Запоріжжі на кафедрі організації охорони здоров’я Запорізької медичної академії післядипломної освіти проведено круглий стіл на тему «Про фінансування охорони здоров’я та медичне страхування в Україні» за участю представників обласного та міського управління охорони здоров’я, фінансових органів, керівників страхових компаній, а також  керівників лікувальних закладів Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської областей, науковців, лікарів, представників громадських організацій.
З доповіддю «Про реформування охорони здоров’я та медичне страхування в Україні» за матеріалами парламентських слухань виступила завідуюча кафедрою соціальної медицини та організації охорони здоров’я, Заслужений лікар України, доцент Лашкул З.В.
У доповіді проведено аналіз демографічної ситуації в Україні. За даними МОЗ показники загальної смертності населення України вдвічі перевищують аналогічні показники країн ЄС, а показники смертності населення  в працездатному віці - у 2-4 рази. 
Одною з причин такого стану є недостатнє фінансування. За останні 15 років рівень видатків на охорону здоров’я не підіймався вище 3,7% від ВВП, при мінімальній потребі за визначенням  ВООЗ, не менше 5%, а у 2009 році зменшився до 2,9% від ВВП.
В обговоренні доповіді активну участь прийняли учасники парламентських слухань начальник управління охорони здоров’я м. Запоріжжя  Севальнева Н.О., голова асоціації головних лікарів Запорізької області Макаренко М.Г., керівники страхових компаній, приватних клінік, науковці.
Всі виступаючі ситуацію в охороні здоров’я оцінили як критичну.
В умовах обмежених державних ресурсів одним із шляхів вирішення проблем галузі є обов’язкове медичне страхування.
Учасники  круглого столу одноголосно підтримали проект закону «Про фінансування охорони здоров’я та обов’язкове соціальне медичне страхування в Україні», схвалили резолюцію круглого столу, внесли пропозиції щодо внесення змін до нього та звертаються до Верховної Ради, депутатів - представників різних партій про прискорення прийняття закону, який дає надію на вихід галузі охорони здоров’я з економічної та демографічної кризи.

 

РЕЗОЛЮЦІЯ
Круглого столу
«Про фінансування охорони здоров'я та
медичне страхування в Україні»


Учасники круглого столу на тему: «Про фінансування охорони здоров'я та медичне страхування в Україні», що відбувся 26 травня 2009 року в м. Запоріжжі за участю  представників обласного та міського управлінь охорони здоров'я, фінансових органів, керівників страхових компаній, а також керівників та представників лікувальних закладів Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської областей, науковців, лікарів,  громадських організацій, провели обговорення ключових проблем у галузі охорони здоров'я та проекту Закону України "Про фінансування охорони здоров'я та обов'язкове соціальне медичне страхування України"( за матеріалами парламентських слухань «Шляхи реформування охорони здоров’я та медичне страхування в Україні») та одноголосно відзначили:
Ситуація в галузі охорони здоров'я та суспільна напруга, яка досягла критичного рівня через невирішеність проблем у цій сфері, свідчать, що її працівники та пацієнти втомилися від порожнього популізму, який лунає з вуст політиків, коли вони ведуть мову про медицину.
Держава фінансує галузь охорони здоров'я на 40-50% від потреби. Цих коштів вистачає лише на мізерну заробітну плату медикам та оплату комунальних послуг. За таких умов, громадянам України стає все важче реалізувати своє конституційне право на безоплатну охорону здоров'я, медичну допомогу. 80% витрат на лікування, у тому числі на придбання ліків, пацієнти сплачують за власний кошт.
Всі мають визнати очевидний факт: немає сьогодні безоплатної медицини, зокрема такої, яка б задовольняла усіх членів суспільства - багатих і бідних, малозабезпечених і безпритульних, літніх і молодих.
Очевидно, що Україна суттєво запізнилася із здійсненням реформ у сфері охорони здоров'я та запровадженнях обов'язкового соціального медичного страхування, позитивний досвід використання якого довів свого ефективність у багатьох країнах світу, у тому числі у країнах колишнього СРСР.
За результатами детального обговорення законопроекту "Про фінансування охорони здоров'я та обов'язкове соціальне медичне страхування України", розробленого Комітетом Верховної Ради України з питань охорони здоров'я за участю Міністерства охорони здоров'я України, учасники круглого столу дійшли висновку, що  законопроект відповідає очікуванням суспільства, поглядам науковців та практиків на реформи охорони здоров'я. Проект Закону України відображає концепцію розвитку вітчизняної охорони здоров'я та міжнародні тенденції розвитку систем охорони здоров'я і сприятиме підвищенню якості, доступності та своєчасності надання медичної допомоги населенню.
Учасники Круглого столу підтримали проект Закону України "Про фінансування охорони здоров'я та обов'язкове соціальне медичне страхування в Україні" і рекомендують Верховній Раді України прийняти його як Закон з метою проведення належних реформ в охороні здоров'я.
В той же час учасники круглого столу акцентували увагу на головному законодавчому бар’єрі розвитку галузі, що міститься в нормах статті 49 Конституції України – відсутності зв'язку державних гарантій медичної допомоги з джерелами їх забезпечення, а також абсурдній нормі збереження існуючої (навіть неефективної і з застарілими технологіями?) мережі лікувальних закладів. У рішенні Конституційного суду України № 10-рп/2002 від 29.05.2002  прямо сказано, що будь-які обмеження у вигляді гарантованого рівня медичної допомоги будуть суперечити даній статті Конституції. Такий висновок КСУ ставить під сумнів реалізацію зазначеного закону. Крім того, згідно цього ж рішення КСУ система обов’язкового медичного страхування в Україні втрачає таке важливе джерело формування страхових внесків, як утримання коштів із заробітної плати працюючих.
Зважаючи на вищенаведене учасники круглого столу внесли наступну пропозицію:
1. Звернутись до Комітету ВР з питань охорони здоров'я з пропозицією ініціювати внесення змін до статті 49 Конституції України. Саме такі дії, на погляд учасників круглого столу, будуть свідчити про реальні наміри політиків змінити ситуацію в охороні здоров’я, а не про імітацію діяльності у передвиборчий час.

 
 
  на початок  
   
02.07.2009
 
 
Українська Русский English Arabic